info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

PROJEKTLIGJI PËR STARTUP-ET

Në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë është depozituar projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 25/2022, “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve””. Referuar ndryshimeve të propozuara, projektligji ka për qëllim ndryshimin e mekanizmit të dhënies së masave mbështetëse për nismat në ekosistemin vendas të startup-eve, duke lehtësuar dhe thjeshtuar procedurat, si dhe krijimin dhe zhvillimin e startup -eve dhe veprimtarisë për punonjësve lëvizës digjital në Shqipëri, duke propozuar një paketë stimuluese ndaj tyre.

Më konkretisht, ndryshimet lidhur me veprimtarinë e punonjësve lëvizës digjital mundësojnë:

përjashtimin e punonjësit lëvizës digjital si “rezident tatimor” në territorin shqiptar për një periudhë prej 12 muajsh;

Për sa i përket skemës së dhënies së masave mbështetëse për nismat në ekosistemin e startup-eve, ndryshimet konsistojnë në:

Gjithashtu, referuar propozimeve STARTUP ALBANIA: