info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Mirë se erdhët

01.

Financa

Financial discipline is closely related to the legal field, imposing a combination between knowledge on business operation and legal expertise.

01.

Shërbimet Ligjore

Zhvillimi i sotëm ekonomik dhe teknologjik kërkon përshtatje dhe adaptim të legjislacionit përkatës që realizohet sipas standarteve të larta profesionale.

01.

Shërbimet Ekstra

Një shërbim konsiderohet i plotë kur ai bashkërendohet me shërbime të tjera plotësuese që rrisin performacën e produktit final.

Të rejat e fundit

NDRYSHIMET NË KODIN RRUGOR Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 21/2023, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky ligj nuk është botuar ende në Fletoren Zyrtare. Ndryshimet dhe risitë kryesore që sjell ky ligj janë: Mbajtësi i lejes së […]

LEJA UNIKE PËR TË HUAJT  Ligji nr. 79/2022, “Për të huajt” prezantoi për herë të parë në Shqipëri lejet unike, të cilat lejojnë shtetasit e huaj të qëndrojnë ligjërisht në territorin shqiptar për qëllime pune. Lejet unike klasifikohen në leje unike qëndrimi për motive pune: si punëmarrës jepet në përputhje me kohëzgjatjen e kontratës/ofertës së […]

Partnerët

Bashkëpunimi me partnerët mbetet i rëndësishëm për avancimin e shërbimeve të ofruara si dhe për krijimin e mundësive të klientëve ekzistues dhe atyre potencialë të ndihen më të sigurt duke gjetur një mbështetje profesionale më të gjerë.