info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Shërbime Ekstra

Shërbime Administrative

Marrja e të gjitha përgjegjësive që ka një përfaqësues ligjor/ administrator, duke kryer të gjitha detyrat e përditshme që kërkon një subjekt, duke përfshirë dhe dhënien e shërbimeve ligjore dhe financiare.

 

Shërbime Përkthimi

Zyra ofron shërbime përkthimi të dokumentave të ndryshme nga gjuha Shqipe në Italisht, Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht dhe anasjelltas.

 

Adresë Virtuale

Zyra ofron shërbimin e adresës virtuale, e cila u jep të gjithëve mundësinë për të pasur një adresë profesionale në vendin e duhur. Adresa e biznesit mund të përdoret për të pranuar, dërguar korrespondencën në emrin e kompanisë suaj dhe përfshin recepsionin, kopje/printim, dhomë takimi etj.

 

Konsulencë për blerje-shitje pasuri të patundshme

Zyra ofron shërbimin e ndërmjetësimit me Agjenci Real Estate, me qëllim orientimin e klientëve të saj drejt bashkëpunëtorëve profesionistë dhe në burime të sigurta informacioni.