info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Financa

“nëse ju nevojitet shërbim profesional, merreni atë nga profesionistë.”

ARS u themelua në Janar 2014, me aspiratën për t’u bërë një lider në tregun Shqiptar, dhe jo vetëm. Fillimisht, ajo u krijua si një zyrë juridike, por për t’iu përgjigjur kërkesave dhe nevojave të klientëve, në Janar 2015, një vit pas themelimit, ajo zgjeroi aktivitetin e saj duke krijuar edhe Departamentin Financiar. Ishte pikërisht ky bashkim i ideve dhe profileve, që brenda një kohe të shkurtër, bëri që ARS-ja të diferencohet nga zyrat simotra. Në kuadër të këtij zgjerimi, klientët mund të aksesonin dy prej shërbimeve më të rëndësishme në jetën e një biznesi dhe jo vetëm, brenda së njëjtës zyrë. Falë cilësisë së shërbimeve dhe ndershmërisë së çmimeve, sot gëzojmë besimin e një numri të madh klientësh, vëndas dhe ndërkombëtarë. Besimi i klientëve është motivi kryesor për ofrimin e një shërbimi të një standarti të lartë, duke qenë të vetëdijshëm se puna jonë është një vlerë e shtuar në performancën e tyre. Filozofia jonë është “Punonjës të motivuar, Klientë të kënaqur”. Vlera jonë është stafi cilësor, i cili rritet vazhdimisht profesionalisht, i gatshëm për të propozuar ide dhe projektuar ndryshime, duke sjellë rezultate të dukshme dhe të kënaqshme.

Ekipi

Zonja Saliaj është themeluesja e A.R.S Legal & Financial Services, dhe njëkohësisht Administratore. Ajo është një Avokate e kualifikuar, me përvojë të ndryshme, jo vetëm në fushën e advokimit, por edhe në shoqërinë civile, me fokus mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe OJQ-ve kombëtare dhe ndërkombëtare, si Projekti JuST – USAID, Unioni i Gjyqtarët […]

Denis Laska ka përfunduar studimet bachelor në degën Financë dhe programin master shkencor në profilin Kontabilitet-Audit në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ai është pjesë e stafit të A.R.S Legal & Financial Services që prej vitit 2018 dhe është promovuar si Senior Accountant në Dhjetor të vitit 2018. Për tu rritur profesionalisht ka ndjekur […]

Debora Hajrulla ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master Shkencor për Financë në Universitetin e Tiranës. Para se të bëhej pjesë e stafit të A.R.S Legal & Financial Services ka patur eksperience pune të mëparshme në fushën e kontabilitetit. Gjithashtu ka kryer dy praktika në sektorin bankar për të patur një profil pune sa më të […]