info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Zonja Saliaj është themeluesja e A.R.S Legal & Financial Services, dhe njëkohësisht Administratore. Ajo është një Avokate e kualifikuar, me përvojë të ndryshme, jo vetëm në fushën e advokimit, por edhe në shoqërinë civile, me fokus mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe OJQ-ve kombëtare dhe ndërkombëtare, si Projekti JuST – USAID, Unioni i Gjyqtarët Shqiptarë, Tirana Legal Aid Society, etj. Zonja Saliaj është përfaqësuese ligjore e shoqërive të ndryshme ndërkombëtare si CES Consulting Engineers Salzgitter, etj.

Ajo ka qenë pjesë e grupit “Article Five” Group, i krijuar me iniciativën e Ambasadës Amerikane dhe Austriake, me qëllim ndryshimin e disa aspekteve juridike në Kodin e Familjes dhe Ligjin për Birësimin. Gjithashtu, ajo ka qenë një vullnetare në mbështetje të fëmijëve në jetimore, në qytetin e Durrësit, në Shqipëri. Me qëllim rritjen e kualifikimeve personale dhe profesionale, zonja Saliaj ka ndjekur trajnime të ndryshme si: Të drejtat e njeriut, legjislacionin fiskal, administrimin dhe këshillimin e biznesit, të folurit publik, etj. Ajo flet shkëlqyer Anglisht dhe Italisht.