info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave personale

Me hyrjen në fuqi të projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (2022), kontrolluesit dhe përpunuesit do të kenë detyrimin ligjor për të emëruar një nëpunës të mbrojtjes së të dhënave personale (“Nëpunës”) kur:

Nëpunësi ka disa detyra kryesore si:

kontrolluesit ose përpunuesit;

Komisionerin për Mbrojtjen e të Dhënave, etj.

Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave mund të jetë një anëtar i stafit të kontrolluesit ose përpunuesit, ose i kryen detyrat në bazë të një kontrate shërbimi.

A R S L E G A L & F I N A N C I A L S E R V I C E S