info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

LEJA UNIKE PËR TË HUAJT

 Ligji nr. 79/2022, “Për të huajt” prezantoi për herë të parë në Shqipëri lejet unike, të cilat lejojnë shtetasit e huaj të qëndrojnë ligjërisht në territorin shqiptar për qëllime pune.

Lejet unike klasifikohen në leje unike qëndrimi për motive pune:

për punësim stinor

për të transferuar brenda ndërmarrjes

punëtor ndërkufitar

për sportistë

për shërbim vullnetar

për punonjës me kualifikim të lartë Karta Blu AL

ripërtëritje.

për persona të vetëpunësuar

për investitorë

5 shqiptarë dhe ky raport të ruhet edhe në bordin drejtues dhe organet e tjera drejtuese ose kontrolluese; (c) paga është të paktën sa mesatarja e pagës së paguar në Republikën e Shqipërisë për këto poste të vitit pararendës; (d) kritere të tjera ligjore;

ripërtëritje.

për punonjës lëvizës digjital

për formim profesional

për shërbime kontraktuese

leje unike për kategori të veçanta.

Kostot

Për çdo pyetje apo informacion të mëtejshëm, na

kontaktoni në adresën: info@arsfirm.al