info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

NDRYSHIMET NË KODIN RRUGOR

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 21/2023, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky ligj nuk është botuar ende në Fletoren Zyrtare.

Ndryshimet dhe risitë kryesore që sjell ky ligj janë:

Afatet e vlefshmërisë së leje drejtimit të mjetit

ndryshojnë si vijon:

Pas moshës 65 vjeç, këto leje nuk do të rinovohen

(e pandryshuar).

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostradë rritet

nga 110 km/orë në 130 km/orë.

A R S L E G A L & F I N A N C I A L S E R V I C E S